קניוה מאובטחת
עיניים אדומות וצורבות המלצה גילה
שמעון שמלה יקר
תודה רבה על הייעוץ והתאמת טיפות העיניים...
עדיין לא חלפו 24 שעות מאז תחילת הטיפול, וכבר העיניים פחות צורבות ופחות אדומות 
מה שלא עשתה הרפואה הקונבנציונלית (שנה שלמה - 3 רופאי עיניים...)
תבורכנה ידיך !!!!!!
גילה יחזקאל קארו