היכן שיש אהבה יש חיים
מ.ה גנדי
אהבה אינה רואה בעיניים אלא בנפש
שייקספיר
חיי שפע באים רק כתוצאה מאהבה גדולה
א. הובארד
פשטות היא התחכום האולטימטיבי
דה וינצ'י
הדבר החשוב הוא להיות מסוגל בכל רגע להקריב את מה שהננו בתמורה למה שאנו מסוגלים להיות
ש. דובואה
הכיבושים האצילים ביותר הם אלה של האהבה ושל הלב
קרדינל רישלייה
שרביטן מצוי Special offer
Sale end in
: :
₪262.8
Click to buy
Olibanum Gum
Olibanum Gum Frankincense
Read more
₪45
Add to cart
Origanum Vulgare
The Orignaum vulgare medicinal plant is collected in the wild all year round straight from the Galilee region. It is grown bio-organically and collected in the wild. The price below is per 50g.
Read more
₪45
Add to cart
Matricaria recutita
One of the most important plants for Arab-Israelis in the realm of folk medicine, Matricaria recutitia is used to ease flatulence in infants and young children, address respiratory problems and act as a cold relief
Read more
₪45
Add to cart
Chrysanthemum
The Chrysanthemum medicinal plant is used to lower fevers, reduce pain, and act as an anti rheumatic that has a balancing affect on both the digestive system as well as on the female reproductive system.
Read more
₪45
Add to cart
Silybum marianum
Used in folk medicine, the silybum medicinal is used to stimulate digestion and to heal liver, cirrhosis and intestinal diseases.
Read more
₪45
Add to cart
Ruta graveolens
The Ruta graveolens medicinal plant is known for relaxing the eyes and improving eyesight
Read more
₪45
Add to cart
Eryngium
The Eryngium maritium medicinal plant’s leaves are eaten when pickled. Young stems can be eaten raw or cooked, while the roots are to be grilled first
Read more
₪45
Add to cart
Read more
₪45
Add to cart
Dittrichia viscosa Seeds
Read more
₪45
Add to cart
Massage oil
Massage oil combined with sweet almond oil Sweet almond oil that combines pure nourishing oils such as grape seed oil and organic sunflower oil, a base oil suitable for all skin types, for daily care of dry skin and maintaining skin moisture. Especially suitable for massage. Apply a sufficient amount to the skin and massage with gentle movements. It can also be used as a base for preparing oil mixtures as needed, such as essential oils or additional oils.
Read more
₪99
Add to cart
cardamom
Elettaria cardamomum 212 ml A whole cardamom plant that comes as a high quality fresh seed collection Suitable as a medicinal plant, quality spice or seeds for planting
Read more
₪99
Add to cart
Read more
₪99
Add to cart
Gum Benjoin
Gum Benjoin
Read more
₪99
Add to cart
Natural Deodorant
Natural Deodorant Without any chemicals, preservatives or aluminum. This is an-house made natural deodorant, designed for women, and only available at the Perfume Healer.
Read more
₪99
Add to cart
Read more
₪99
Add to cart
Geranium Oil
Geranium Oil 30 ml of oil that for external use only that can be especially effective in treating: diarrhea, dysentery, hemorrhoids, and peptic ulcers. This price listed is for 1 liter.
Read more
₪95
Add to cart
Shikonin
Shikonin 10 cc of shikonin extract, which comes from Japanese roots, is anti-inflammatory and works very intensively to repair tissue. It calms, heals and rehabilitates the skin. It also used as part of firming masks
Read more
₪90
Add to cart
Origanum vulgaris
Origanum vulgaris 10 ml of oil that is used externally can be especially effective in treating: digestive problems, flatulence, diarrhea, blood-related infections, skin problems, fungus, dermatitis, and more.
Read more
₪90
Add to cart