קניוה מאובטחת
לחץ דם המלצה יובל
שמעון היקר/ מרפא הבושם 

 יישר כח גדול!!
הטיפות קומפלקס לחץ דם  הצליחו לעשות בשלושה ימים מה שהכדורים בשבועיים לא עשו.
השם יברך אותך בכל. ירד הלחץ דם משמעותית אף מתחת לאזור המומלץ ע"י הרופאים במכתב השיחרור. 
חזק וברוך. יובל ריבלין.