קניוה מאובטחת
המלצה ראובן סוכרת
שלום לכל החברים, 
שמי ראובן  אני צורך ומשתמש בקומפלקס הסוכרת של מרפא הבושם מזה כשנה.
ועלי לציין ולהודות שתכשיר זה קומפלקס סכרת היינו מהטובים ביותר שהכרתי.
נשאר כח מרפא הבושם עשיתם עבודה טובה. הצמחים אכן עובדים!