קניוה מאובטחת
מרפא הבושם בפייסבוק
המלצה טחוריםרציתי לומר תודה רבה על הייעוץ ומתן החומרים המתאימים לטיפול בטחורים, סבלתי כמה שנים ותוך שבוע וחצי זה נעלם!!!-בעיקר הכאב

היום אני יודעת לתפוס את זה בזמן בזכות המוצרים של ערכת הטחורים ולא מגיעה בכלל לכאב .

 

תודה